In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over je verkrijgen via https://greentourist.nl. Wij raden je aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

Als je vragen hebt, of wilt weten welke gegevens wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

Wie zijn we

1. Welke persoonlijke gegevens en doel

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten, waaronder de volgende:

Contact

Bezoekers kunnen via telefoon, e-mail of websiteformulieren contact opnemen. Hiervoor is het mogelijk dat we de volgende gegevens bewaren:

Wanneer bezoekers ons contacteren, verzamelen we deze gegevens om contact met de desbetreffende bezoeker op te nemen.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Betalingen

The Green Tourist gaat betaalde samenwerkingen aan met organisaties of individuen. Voor dit doel verzamelen wij de volgende gegevens:

Nieuwsbrief versturen

Bezoekers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrieven, om zo de door The Green Tourist verstuurde content via de mail te ontvangen. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

Samenstellen en analyseren van statistieken voor websiteoptimalisatie

Om de communicatiemiddelen, zoals de website en de sociale media kanalen, continu beter te laten voldoen aan de wensen van de bezoekers wordt data verzameld, samengesteld en geanalyseerd. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

2. Delen met andere partijen

Wij delen (gedeelten van) onze data met derde partij. Dit is een zo volledig mogelijke lijst met partijen waarmee we (gedeelten van) onze verzamelde data mee delen:

3. Ingesloten inhoud van andere sites

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

5. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel verplicht zijn, als reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens bekend worden gemaakt aan onze adviseurs en eventuele potentiële kopers en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Beveiliging

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen in privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

8. Toegang tot en aanpassen van je data

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, neem dan contact met ons op. Je hebt de volgende rechten: